Репозитарій НПУ  

   

Центр діаспори  

logo crd

   

АВ НПУ  

   

Наш логотип  

НПУ

   

Vchena rada zast   6 вересня 2017 року у Блакитній залі центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова відбулось розширене засідання Вченої ради університету, де основним питанням було підведення підсумків роботи вишу у 2016-2017 н. р. та окреслення завдань на 2017-2018н.р.

     

     Проте перед тим, як розпочати роботу над втіленням поставлених цілей, варто згадати з якими заслугами ми йдемо у новий навчальний рік і відповідно нагородити за них. Тож урочисте засідання відзначилось нагородженням драгоманівців за сумлінну багаторічну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток педагогічної освіти і науки, професійну та наукову підготовку студентської молоді, а також партнерів університету у різних сферах діяльності.

 

      За підсумками рейтингового оцінювання діяльності факультетів у 2016-2017 н. р. вони були відзначені у наступних номінаціях були нагороджені факультети НПУ імені М. П. Драгоманова у наступних номінаціях:

«Навчальна робота» – факультет педагогіки та психології,

«Методична робота» – факультет природничо-географічної освіти та екології,

«Розбудова позитивного іміджу університету» – факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського,

«Розширення освітньо-наукових горизонтів» – факультет магістратури, аспірантури та докторантури,

«Відкриття року» – факультет психології,

«Наукова діяльність» – факультет корекційної педагогіки та психології,

«Розвиток академічної мобільності» – факультет інформатики,

«Розвиток інноваційних технологій навчання» – інженерно-педагогічний факультет,

«Міжнародна діяльність» – факультет іноземної філології,

«Економічна ефективність» –  вечірній факультет,

«Науково-дослідна робота студентів» – факультет філософської освіти і науки,

«Художньо-естетичне виховання молоді» – факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка,

«Розвиток студентського самоврядування» – факультет соціально-економічної освіти та управління,

«Спортивні досягнення» – факультет фізичного виховання і спорту.

 

      Заслухавши доповідь ректора університету В. П. Андрущенка (повний текст якої подається далі), було ухвалено рішення й відзначено, що колектив університету протягом звітного навчального року успішно реалізовував програму модернізації вищої педагогічної освіти України, забезпечував високоякісну комплексну підготовку вчителя для нової української школи, справжнього патріота і активного громадянина, провідника високих духовних цінностей, на яких будуть зростати майбутні покоління, зміцнював лідерський статус в системі вітчизняної педагогічної освіти та сприяв активному входженню в європейський освітній простір.

          Доповідь ректора НПУ імені М. П. Драгоманова В. П. Андрущенка:

"Вельмишановні колеги!

Дорогі друзі-студенти, викладачі, співробітники!

Ми розпочали новий навчальний рік, який  має стати знаковим в оновленні університету, зміцненні його лідерського статусу в системі вітчизняної педагогічної освіти, входженні у європейський освітній простір. Здійснити це дуже і дуже непросто.

Країна перебуває у стані війни, яка у буквальному розумінні пожирає колосальні людські і матеріальні ресурси. Інформаційний простір переповнюють маніпулятивні потоки, інспіровані агресором.

Вкрай важко і суперечливо в державі  здійснюється процес очищення влади, боротьба з корупцією, іншими суспільно-негативними явищами. Далеко неоднозначно, з тривогою й занепокоєнням сприймаються судова, медична та пенсійна реформи.

Стримуючим фактором є внутрішньоуніверситетські  суперечності: надходження коштів, зростання тарифів на оплату комунальних потреб,  заробітна плата, надбавки, зменшення державного замовлення та скорочення ставок, розподіл навантаження, використання приміщень тощо. 

Не зменшується, на жаль,  негативна  активність рейдерів і сепаратистів. Руйнація центрів національної освіти і культури, підрив авторитету їх лідерів – один із напрямів гібридної війни, яка ведеться проти України. Російські спецслужби не шкодують коштів, підбурюють молодь, готують резидентів. Ми маємо бути пильними.  Слідкувати за кожним публічним словом. Пам’ятати про власну відповідальність перед поколіннями.

Нещодавно наш, безсумнівно, талановитий і перспективний викладач, оприлюднив через Інтернет власне враження від поїздки до Санкт-Петербургу і Москви. Його лейтмотив – відчуття дружби і навіть братерства з «русскими мальчиками», які приділили їй належну увагу. Однак, про те, що ці «мальчики» (або ж їх співвітчизники) щоденно вбивають українських патріотів, анексували український Крим, мародерствують у Луганській та Донецькій областях, паплюжать Україну перед світом у засобах масової інформації,  не сказано ані слова.

Шановні колеги! Ми готуємо майбутнього вчителя, який завтра увійде в клас загальноосвітньої школи, понесе туди цінності, на яких будуть зростати покоління. Наша відповідальність подвоюється й потроюється. Правда, яку ми делегуємо студентам, має бути повною і всебічною, а не лише «враженням», яке склалось від того чи іншого спілкування.

І все ж, попри суперечності, труднощі і несприятливі обставини, країна, а разом з нею й університет, розвивається, реформи здійснюються. Ми з оптимізмом дивимось у майбутнє й власною працею та відповідальністю намагаємось його наблизити у давно омріяних контурах.

Наш колектив витримав перевірку на зрілість. Ми у буквальному розумінні захистили університет. І я вдячний кожному викладачеві, співробітнику і студенту за відданість інтересам університету і держави.

Університет знаходиться у центрі уваги не тільки педагогічної громадськості, але й суспільства загалом. До нас їдуть. У нас захищаються. Ми надаємо експертні послуги, а тому маємо рухатись вперед ще більш високими темпами й креативною активністю.

У цьому контексті звертаю Вашу увагу на завдання, які ми маємо виконати у цьому навчальному році.

Першим і найголовнішим серед них є перехід  на нові стандарти,  зміст та технології підготовки майбутнього вчителя. Їх сутність викладена в проекті «Нова українська школа».

Як зазначила Міністр освіти Лілія Гриневич, ключовим принципом, що визначає сутність Проекту, є  визнання та сприяння розвитку талантів кожної дитини. «Нам важливо, – підкреслила Міністр, – щоб дитина була в центрі навчального процесу, щоб школа була привабливою, щоб учень і вчитель почувались у ній захищеними і перспективними». 

Драгоманівський університет  має стати піонером впровадження цього Проекту. Повернутись обличчям до школи, увійти в школу, інтенсифікувати педагогічну практику – таким має бути лейтмотив діяльності університету у новому навчальному році.

Прийнятий учора Закон України «Про освіту» зобов’язує нас до дії. Цілі уточнені, завдання зрозумілі, тепер треба тільки працювати.

Особливе навантаження і відповідальність покладається на факультет педагогіки та психології (декан – академік Володимир Бондар), новостворений факультет психології (декан – професор Ірина Булах), фізико-математичний факультет (декан – професор Микола Працьовитий), факультет природничої освіти та екології (декан – професор Віталій Покась) та практично на всі факультети, які готують учительські кадри.  

  Ефективність навчальної та наукової діяльності віднині ми будемо визначати за оцінками інновацій, впроваджених в університеті, та пропозицій, наданих Міністерству щодо поглиблення і пришвидшення реформ, започаткованих означеним проектом.

   *     *     *

Проект «Нова українська школа» передбачає  широкоформатну перепідготовку вчительських кадрів. Як підкреслив Президент України Петро Порошенко, на підвищення кваліфікації вчителів у 2018 році держава планує спрямувати 520 мільйонів гривень.

Ми маємо очолити цей процес на рівні держави, а це вимагає розробки нових методик, написання рекомендацій, підготовки і видання нових підручників, які б допомогли досвідченим кадрам зберегти й посилити власний педагогічний досвід і, одночасно,  подолати залишки «формалізованої школи», «монологічної технології», інші вади «радянської освітянської теорії і практики».

Факультетам і кафедрам слід розширити й поглибити зв’язки з обласними Інститутами перепідготовки вчителів, залучити їх педагогічний досвід.

Особливе навантаження покладається при цьому на факультет, який очолює професор Володимир Сергієнко. Уже в найближчий час ми очікуємо від Вас серйозні державницькі пропозиції.   

*     *     *

Не менш важливим є завдання формування у майбутніх педагогів партнерських компетенцій, уміння знаходити спільну мову й організовувати співпрацю з учнями, батьками і громадянським суспільством.

*      *      *

Якщо нова школа розпочинається з нового вчителя, цілком справедливим є те, що початком підготовки нового вчителя є підбір майбутніх абітурієнтів, випускників шкіл, які прагнуть стати вчителем. Останні 3-5 років університет постійно знаходиться в десятці лідерів за поданими заявами до вступу. Ми в авторитеті, нас поважають, до нас йдуть. Навчатись у драгоманівському виші стає все більш престижно.

Щоправда, дехто стверджує нібито до педагогічних університетів йдуть найменш підготовлені абітурієнти. Відповідально заявляю: це велика неправда, якщо не сказати диверсія проти педагогічної освіти, загальноосвітньої школи  і вчителя.

Статистика і соціологія, а головне – наша практика, не тільки спростовують це твердження, але й засвідчують прямо протилежну картину:  майбутніми педагогами прагнуть стати абітурієнти, 80% з яких закінчили школу на «добре» і «відмінно». Найвищі бали сертифікатів (від 180 до 195) подали десятки абітурієнтів  факультетів, які очолюють Віталій Покась, Алла Зернецька, Анатолій Висоцький, низка інших факультетів університету.

 Така ж ситуація в педагогічних вишах Одеси, Тернополя, Харкова. Наші студенти – такі ж як і всі, а може й найкращі, бо вони – креативні, грамотні, а головне – морально і духовно зважені, вмотивовані, перспективні.

Разом з тим, пошук «свого абітурієнта» – випускників шкіл, які прагнуть здобути вчительську професію – ми маємо продовжувати і посилювати. Треба активізувати профорієнтаційну діяльність університету, проведення  внутрішніх олімпіад-конкурсів для  учнів загальноосвітніх шкіл, зустрічі професорсько-викладацького складу  та студентів  з випускниками цих шкіл.

Особливу увагу слід звернути  на формування контингенту абітурієнтів для вступу на спеціальності фізико-математичного та природничо-географічного напрямів, а також на комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Бути педагогом, вчителем, наставником – престижно і відповідально. А тому навчатись у драгоманівському університеті також престижно. Цю думку ми маємо поширювати і відстоювати на будь-якому рівні і в будь-якій аудиторії.

Хочу звернути Вашу увагу на декілька актуальних завдань внутрішнього плану. Проблемним питанням минулих років для нас завжди був розподіл навчального навантаження. Щорічно цей процес розтягувався практично до … Нового року! Це неправильно і незрозуміло. Ми маємо радикально змінити систему розподілу навантаження. Кафедри мають чітко знати: скільки у них годин, вчасно розподілити між викладачами, затвердити програми курсів і взятися за їх виконання з повною і незаперечною відповідальністю. Проректорам з навчальної роботи – Роману Вернидубу, Ігорю Вєтрову, керівникові навчального відділу, деканам і завідувачам кафедр даю для цього два тижні. Повторюю: два тижні! І якщо ми не завершимо цей процес у виділений час, будуть прийматись організаційні рішення.

Важливо також посилити контроль за якістю навчального процесу. Дивна річ: студент практично не відвідує заняття, а сесію складає майже на відмінно! Висновок тут один: або ж предмет не несе в собі нічого нового, а тому й дозволяє його опанувати без додаткових зусиль; або ж викладач, побоюючись студента, виставляє йому високу оцінку. Ні першого, ні другого в університеті бути не може. У випадках вияву подібного, будемо вилучати предмети з навчального процесу, звільняти викладачів, закривати кафедри. Недобросовісних студентів будемо відраховувати не чекаючи початку екзаменаційної сесії!

У поточному році ми маємо суттєво наростити науковий потенціал університету. Принциповим тут має стати дослідницький  супровід реформ освіти, компаративний аналіз, прогноз  запропонованих інновацій, залучення зарубіжного досвіду успішних країн Європи і світу.  Цьому мають підпорядковуватись кандидатські та докторські дослідження. Важливим завданням розвитку університету є поглиблення академічної співпраці з державними установами та громадськими організаціями, зокрема,  в контексті поглиблення наукових досліджень, соціальної роботи, громадянської участі, боротьби з корупцією, недопущення  плагіату та академічної недоброчесності.

Наступний навчальний рік має стати роком активних міжнародних навчальних та науково-дослідницьких зв’язків та інтенсифікації академічної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів університету; унормування практики виїзду студентів за кордон за програмою включеного навчання; розширення діапазону запрошення до університету іноземних науковців та педагогів, вважати нормою їх щорічну 10-відсоткову присутність від складу штатних викладачів університету. Відзначу тут активну позицію філософського факультету і його декана – професора Івана Дробота. Тільки за останні три місяці за його подачею університет відвідали 12 відомих професорів з 8 держав світу!

Університет має суттєво посилити роботу зі студентами, зокрема у плані розвитку їх самостійності та громадянської відповідальності. Чинне законодавство, на жаль, виводить студентство за межі солідарної академічної відповідальності. Це і неправильно, і несправедливо. Ми – єдина Драгоманівська родина. Це наш університет. Ми разом маємо вирішувати усі великі і малі справи. Проректора Ігоря Вєтрова та керівника департаменту молодіжної політики Тамілу Новіцьку прошу допомогти студентам сформувати статутні документи, разом із студентами легітимізувати їх.

 Маємо також завершити процес оптимізації структури університету; стабілізувати кадровий склад; забезпечити комфортні умови праці всьому колективу університету; упорядкувати проведення польових практик та оздоровлення драгоманівців на базах відпочинку «Сула» (Лубни, Полтавська область) та «Синевир» (Колочава, Закарпатська область); завершити реконструкцію комплексів «Берізка» та «Татарка».

 *     *     *

Завдань, як бачимо, немало. Однак на те ми й лідери педагогічної освіти, щоб ставити завдання й, вирішуючи їх, формувати зразок і досвід для всієї України. Наш досвід безцінний. З великим задоволенням, вдячністю колективу і гордістю за університет хочу відзначити здобутки факультетів, кафедр, університету загалом.

В минулому році ми здійснили левову частку оптимізації університету. Нині в його структурі діють 18 факультетів, а у їх складі – 109 кафедр, де працює близько 1 179 викладачів (200 докторів наук, професорів, 656  кандидатів наук, доцентів). 

В університеті навчається 10 617  студентів, 422 аспірантів, 58 докторантів. У цьому році дипломи отримали 5,5 тис. випускників; 2,5 тис. абітурієнтів стали першокурсниками.

Університет пройшов повну акредитацію. Ми створили факультет психології, посилили підготовку фахівців фізико-математичного та природничого профілю, започаткували підготовку кадрів з ряду нових спеціальностей, зокрема, медичної психології, інформаційних систем та технологій, богослов’я, міжнародних відносин та ін. Вагомий внесок в організацію акредитаційно-ліцензійної  справи внесла доцент Ганна Денискіна.

Університет продовжує нарощувати свій науковий потенціал. Наші наукові школи поповнились молодими науковцями, які опублікували знакові наукові праці, захистили докторські дисертації.

 Вченими університету опубліковано 136 наукових монографій, 320 підручників та навчальних посібників, 2298 статей у наукових збірниках, з них за кордоном – 136. Викладачі та кафедри вибороли 3 гранти від наукових та благодійних європейських фондів, зокрема Марія Нестерова вперше в історії нашого університету виграла грант престижного конкурсу Європейського Союзу (Модуль Жана Моне); учасниками програми Європейського Союзу Еразмус+ стали також представники факультету природничо-географічної освіти та екології та факультету інформатики.

У звітному році вчене звання професора отримала Ольга Кивлюк,  вчене звання доцента – Роман Нікіфоров.

У  спеціалізованих вчених радах захищено 173 дисертацій, з них 21 докторська і 152 кандидатських. Науковцями університету захищено 3 докторські та 39 кандидатських  дисертацій. Загальний показник викладачів  університету, які захистили дисертації, сягає 78 %.

Посилився інформаційний супровід навчально-наукової роботи. Зросла активність наукової бібліотеки.  З початком року науковці університету мають повноформатний доступ до найпрестижнішої наукометричної бази Web of Science. До речі, в цю світову мережу ввійшли два наукові часописи університету.

Молоді, талановиті й перспективні викладачі-дослідники – доценти Людмила Кухар, Роман Нікіфоров, Тетяна Мелещенко – отримали стипендії Кабінету Міністрів України. Суттєво зріс рівень науково-дослідницької роботи студентів. Активно діє Студентське наукове товариство імені Григорія Волинки. Створена і розпочинає роботу Рада молодих вчених. 25 найкращих серед студентів-дослідників стали переможцями Всеукраїнських студентських предметних олімпіад.

Більш активними та ефективними стали наші міжнародні відносини. У 2016-17 роках університет підписав угоди з педагогічними університетами таких країн, як Грузія, Китай, Чехія, Кіпр. Цьому безсумнівно сприяло відновлення посади проректора з міжнародних зв’язків, яку обіймає професор Володимир Лавриненко.

Позитивним прикладом може стати міжнародна активність факультету іноземної філології (декан – професор Алла Зернецька), яким підписані договори про співробітництво в галузі науки та академічної  мобільності з Шеньсіським педагогічним університетом (м. Тайюань, Китайська Народна Республіка), університетом Сорбонна (м. Париж, Франція) та Міннесотським університетом (відділення в м. Крукстон, США).

Університет упорядкував майнові відносини з орендарями, які практично повністю розрахувались з боргами; організував літній відпочинок та педагогічну практику  на базах польових практик «Синевир» (Закарпаття) та «Сула» (Полтавська область). Підготовлено новий проект  відновлення «Берізки» та «Татарки». Добре слово подяки делегую проректору Миколі Корцю та помічнику ректора Євгену Біденку.

Загальний порядок в університеті, охорону, чергування та безпеку життєдіяльності забезпечили когорта працівників під керівництвом помічника ректора, доцента Ігоря Гамули. 

За свідченням преси, у Києві нині неспокійно. Зросла злочинність, посилилась активність озброєних грабіжників, столиця наповнена зброєю. Ми не повинні допустити подібного в університеті. Я прошу деканів налагодити належний контроль за територіями, де розміщені факультети, а також у гуртожитках.

Усі категорії працівників – від професора до прибиральниці – отримували надбавки до основної зарплати. Затримок за виплатою заробітної плати та стипендії не було. З цього року я планую встановити 50 відсоткову надбавку за знання і викладання іноземною, зокрема, англійською мовою.

Високі менеджерські якості проявили працівники фінансово-економічного відділу, особисто головний бухгалтер університету Лідія Ярославська. Належну кадрову атестацію забезпечив департамент людських ресурсів і його керівник професор Тетяна Жижко.

Університет зміцнив свій імідж у соціокультурному просторі держави і Європи. Цьому сприяла організація  святкування 175 річниці з дня народження Михайла Драгоманова. Участь в урочистому засіданні, яке проводилось у Колонній залі міської мерії, взяли відомі державні і політичні діячі, народні депутати, представники академічних установ та релігійних організацій, ректори близько 30 університетів Європи.

Разом з Національною академією педагогічних наук України ми заснували, оздобили і відкрили Будинок-музей видатного українського педагога, академіка Івана Андрійовича Зязюна.

Ще більш високий резонанс мав Міжнародний форум «Світанок Європи», проведений університетом разом з Міжнародною асоціацією ректорів педагогічних університетів Європи й за участю Президентів різних часів країн Балтійсько-Чорноморського простору. 

Викладачі та студенти мали змогу з перших вуст мудрійших людей нашого часу отримати оцінки стану справ у світі, Європі і в Україні, розібратись у хитроплетиві гібридної війни, яку веде проти України російський агресор, обговорити перспективні завдання розвитку освіти, науки і культури першої половини ХХІ століття.

Ми сформували, а Міністерство затвердило, новий склад Наглядової ради університету. Виявивши високу повагу до університету, її очолив третій всенародно обраний Президент України, вельмишановний Віктор Ющенко. До складу Ради ввійшли такі відомі вчені, політики, діячі науки, культури і освіти, як Володимир Горбулін, Станіслав Довгий, Іван Драч, Микола Жулинський, Василь Кремень, Ярослав Яцків, ряд інших відомих і видатних людей держави.

Університет є потужним осередком фізичного виховання молоді. Спортивну й фізкультурно-оздоровчу роботу ми розглядаємо як один із головних пріоритетів розвитку університету. Збірні університету – переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад і турнірів. Нещодавно ми відкрили новий тренажерний зал, встановили боксерський ринг. І студенти, і викладачі мають безоплатне право для проведення тренувань та змагань різного рівня. Університет перейшов на секційну технологію фізичного розвитку студентів.

Ми пишаємося мистецькими досягненнями університету. Студентський театр «Вавилон», хорові колективи під керівництвом професорів Оксани Байди, Тетяни Савчук, Василя Федоришина є виявом студентської мистецької активності і високої майстерності.

Вагомий вклад у розвиток університету внесли практично кожен факультет, кафедра, викладачі і студенти.  Сьогодні ми будемо вшановувати переможців у різних номінаціях. Випереджаючи процес,  відзначу досягнення викладачів та студентів фізико-математичного та природничого факультетів у галузі організації набору абітурієнтів, організації практики та студентської науки. Десятки представників цих факультетів є переможцями різноманітних Всеукраїнських олімпіад, конференцій, конкурсів.

Факультет історичної освіти (декан – професор Олександр Сушко) подарував університету декілька десятків нових монографічних праць, підручників та навчальних посібників. На слова високої вдячності, безумовно, заслуговують  професори Михайло Журба, Петро Чернега, Ігор Коляда, Тетяна Ладиченко, Тетяна Бакка, ряд інших науковців. 

Факультет корекційної педагогіки та психології (декан – академік Віктор Синьов) провів Перший Всеукраїнський з’їзд корекційних психологів та педагогів, розробив і підписав широкоформатну угоду з Фондом інклюзивної освіти, який очолює Перша леді держави, вельмишановна Марина Порошенко.

Факультетом політології та права (декан – професор Богдан Андрусишин) започатковано цікавий і корисний лекторій з політико-правничої проблематики; академічна співпраця з Інститутом держави і права імені Корецького НАН України та Спілкою істориків-краєзнавців України.

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка (декан – професор Анатолій Висоцький) став експертом щодо оцінки рівня знання української мови особами, які претендують на зайняття державних посад.

Факультетом філософської освіти і науки (декан – професор Іван Дробот) розроблено проект ландшафтної території науково-дослідного та екологічно-виробничого центру НПУ імені М.П. Драгоманова у селі Колочава Міжгірського району Закарпатської області.

За ініціативою, кошти і безпосередньою участю професора Ганни Турчинової на факультеті природничо-географічної освіти та екології  (декан – професор Віталій Покась) проведено ремонт ряду аудиторій та приміщень.

Така ж робота ведеться на факультеті мистецтв імені Героя України Анатолія Авдієвського (декан – професор Василь Федоришин). До речі, в минулому році силами факультету створено мистецький комплекс – лабораторію пам’яті Анатолія Тимофійовича.

Факультетами і кафедрами оновлено ряд навчальних програм і курсів, започаткована підготовка кадрів за новими спеціальностями, видані нові підручники і навчальні посібники, проведені знакові наукові, у тому числі й міжнародні, конференції.

Серйозні напрацювання мають факультети фізичного виховання та спорту (декан – професор Олексій Тимошенко), новостворений факультет психології (декан – професор Ірина Булах), факультет магістратури, аспірантури та докторантури (декан – професор Володимир Савельєв), факультет педагогіки та психології (декан – академік Володимир Бондар).

Перелік досягнень університету, факультетів і кафедр можна продовжувати. Вони вагомі і значимі як для університету, так і для системи освіти України загалом.

Вельмишановні колеги! Однією із суттєвих особливостей року, який ми розпочинаємо, є те, що він є роком виборів ректора університету. Ми маємо пройти цей період гідно нашої славної Драгоманівської родини, з повагою до кожного і зі збереженням тієї високої духовної атмосфери, яка утвердилась за останні роки. Вибір – за колективом!

Ще раз вітаю Вас із початком нового навчального року! Бажаю доброго здоров’я і усіляких гараздів!  Дякую за увагу".

Прес-служба університету

 

 

   

Короткі новини

Стартує третя спортивно-інтелектуальна гра "Profsport"

profsport     Первинна профспілкова організація студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова запрошує взяти участь у третій спортивно-інтелектуальній грі "Profsport", яка відбудеться 21-23 вересня 2018 року на території спортивно-оздоровчої бази НПУ "Берізка".

     На учасників чекає кілька етапів, де вони мають продемонструвати згуртованість команди, її фізичну підготовку та інтелектуальні здібності. Серед таких – візитівка, нічний квест, туристичні змагання та інші (не менш цікаві й захоплюючі).

   На території бази є умови для встановлення наметових таборів команд. Під час змагань працюватиме польова кухня й душ. Не втрачайте нагоди відчути себе справжніми туристами та поринути в атмосферу походу й пригод!

   Подати заявку своєї команди ви можете в студентському профкомі (каб. 1-5 центрального корпусу НПУ імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9). Чекаємо на вас!

Прес-служба університету

Запрошуємо на інтерактивну лекцію

kit hrystyna   Факультет політології та права і Центр правничої допомоги Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова запрошують співробітників та студентів університету на інтерактивну лекцію «ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ», яка відбудеться 18 вересня 2018 р. о 12:30 в ауд. 340 (вул. Пирогова, 9).

   Лектор - ХРИСТИНА КІТ (адвокат, кандидат юридичних наук, голова Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем», експерт з протидії домашньому насильству).

Детальніше...

V Ювілейна міжнародна конференція «Наукова еліта у розвитку держав» / День позашкілля

den pozashkillya   25−26 вересня 2018 р. у м. Києві відбудеться V Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у розвитку держав».

  Конференція проводиться відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2018 р. №1/9−533.

   Метою конференції є обговорення стратегічних питань розвитку освіти і науки, розширення міжнародного партнерства.

Детальніше...

Надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників

ogoloshennya     Навчально-методичний центр університету інформує, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" випускникам, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, уклали договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах на строк не менш як три роки та приступили до роботи, надається одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Детальніше...

Запрошуємо на V Морозівські читання

konf moroz    Запрошуємо взяти участь у V Морозівських читаннях,  які відбудуться 18-19 жовтня 2018 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

  Тематичне засідання – “Тьюторство як засіб інтернаціоналізації освітньо-наукового простору вищої школи”

Детальніше...
   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

   

Сайт вступної кампанії  

download

   

Переведення та поновлення  

imgonline com ua GifAnimationTwoPic I0m3L8s6Qq2I

   

Піготовка до ЗНО  

Distant

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Обери сам  

диципліна за вибором

   

Горизонт-2020  

   

Корпоративна пошта  

email

   

АРПУЄ  

book konst 

Педагогічна Конституція Європи: прийняття та реалізація

   

Рейтинги  

   

Хто на сайті?  

На сайті 217 гостей та користувачі відсутні

   

Канал новин  

   

Вхід